Lean manufacturing – recepta na sukces przedsiębiorstwa

BIZNES FIRMA

Koncepcja „szczupłego” zarządzania procesami produkcji, bo właśnie taką jest leanmanufacturing, po raz pierwszy została wdrożona w fabryce Toyoty. Dzisiaj ta filozofia zarządzania stała się na tyle doceniona, że powszechnie stosuje się ją nie tylko w halach produkcyjnych, ale również w biurach czy przy świadczeniu różnego rodzaju usług. Co więcej, koncepcja leanmanufacturing przedstawiana jest na licznych konferencjach i sympozjach. Sprawdź, jakie są główne aspekty jej wdrażania.

 

Doskonalenie procesu produkcyjnego

Filozofia leanod początku zakładała doskonalenie procesu produkcji. Chodzi przede wszystkim o eliminację marnotrawstw, które przyczyniają się do generowania finalnie niższych zysków. Szczupłe zarządzanie ma opierać się na elementach niezbędnych, które są do siebie idealnie dopasowane. Nie ma tutaj miejsca na zbyt długie magazynowanie półproduktów, wykorzystywanie awaryjnego sprzętu, nieterminowy transport czy pracę osób o nieodpowiednich kompetencjach. Jeśli można pominąć jakiś etap działalności firmy, który nie ma znaczenia dla finalnego efektu, to należy to zrobić czym prędzej. Trzeba jednak mieć na uwadze, że niedopuszczalna jest minimalizacja procesu produkcyjnego i „cięcie kosztów”, które wpływałoby niekorzystnie na jakość ostatecznych wyrobów czy komfort pracy zespołu.

Warto przy tym zaznaczyć, że pierwotna koncepcja toyota lean management kładła też ogromny nacisk nie tylko na pracę maszyn i urządzeń technicznych, ale również zatrudnionego personelu. Efektem miała być i jest produkcja towarów najwyższej jakości, przy minimalizowaniu kosztów i pochłanianiu mniejszych zasobów.

 

Rola człowieka w strukturach produkcji

Nie ma wątpliwości, że dbanie o pracownika i warunki jego pracy to priorytet w prowadzeniu każdej działalności biznesowej. Koncepcja lean również bierze ten czynnik pod uwagę. Szacunek do personelu, zarządzanie zespołem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego pracownika jest podstawą. Uznaje się, że tylko zadowolenie z pracy i wykonywanie zawodowych obowiązków z przyjemnością, przyczynia się do zwiększenia motywacji osób zatrudnionych. To z kolei przyczynia się do optymalnego zaangażowania, lojalności i doskonałych efektów realizowanych zadań.

Filozofia lean manufacturing może zostać wdrażana tylko wtedy, gdy w zmianach uczestniczyć będzie cała załoga. Nie chodzi tu jedynie o kadrę zarządzającą, ale akceptację pracowników każdego szczebla. Świadomość zmian i ich stosowanie przyczyni się do trwałego sukcesu. Pamiętajmy zresztą, że koncepcja nie jest techniką chwilową. System szczupłego zarządzania jest wdrażany na stałe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *