Ubezpieczenia dla rolników

UBEZPIECZENIA

Jako że zbliża się pomału koniec roku, a wraz z początkiem nowego, rolnicy będą musieli wykupić polisy ubezpieczenia rolniczego lub przedłużyć obecnie posiadane, warto przyjrzeć się nieco bliżej całej sprawie. Chodzi tutaj głównie o kwestie tego, kto będzie podlegać ustawie o obowiązkowych ubezpieczeniach rolniczych oraz jakie ubezpieczenia będą obowiązkowe do wykupienia przez rolników. Warto także pochylić się nieco bardziej nad kwestią dobrowolnych ubezpieczeń rolniczych, bowiem będzie to zawsze dodatkowe zabezpieczenie gospodarstwa na wypadek jakichkolwiek zdarzeń losowych, które mogłyby zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa.

Kto podlega obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym?

W pierwszej kolejności warto sobie tutaj wyszczególnić tych rolników, którzy w myśl Ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) będą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym. Zgodnie z jej zapisami, każdy rolnik, posiadający areał upraw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha, będzie musiał wykupić odpowiednie ubezpieczenie rolnicze. Oczywiście rolnicy o mniejszych areałach, będą mogli liczyć na dobrowolne ubezpieczenie rolników, które zapewni im wysoki poziom ochrony w razie wystąpienia zdarzeń losowych narażających ich na straty finansowe bądź też materialne. Trzeba tutaj zaznaczyć, iż w rzeczywistości każdy rolnik powinien skorzystać z takiej ochrony ubezpieczeniowej, gdyż dzięki temu ten sektor gospodarki kraju będzie o wiele bardziej stabilny i bezpieczny.

Rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.

Bardzo ważną kwestią jest tutaj także wyszczególnienie obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych. Każdy rolnik musi bowiem dość precyzyjnie wiedzieć, jakie polisy powinien wykupić, aby nie narażać się na kary grzywny, precyzyjnie określone w ustawie. Tak więc, ubezpieczenia, które trzeba będzie wykupić to po kolei:

Ubezpieczenie obejmujące budynki rolne – jest to podstawowe ubezpieczenie wszystkich zabudowań gospodarczych, na wypadek wystąpienia zjawisk atmosferycznych i losowych, które mogłyby doprowadzić do ich uszkodzenia. Mamy tutaj na myśli zdarzenia takie jak: gradobicia, pożary, powodzie, wichury, itp.

• Ubezpieczenie OC rolnika – jest zabezpieczeniem przed ponoszeniem przez rolnika kosztów wypłaty zadośćuczynienia na rzecz osób poszkodowanych w bezpośredni sposób wynikający z działania gospodarstwa.

• Ubezpieczenie OC pojazdów rolnych – które jest odpowiednikiem ubezpieczenia OC pojazdów zwykłych.

Dodatkowo dla rolników, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie, wprowadzony został obowiązek ubezpieczenia przynajmniej 50% upraw rolnych i trzody chlewnej.

Reasumując, rolnicy mają pewne obowiązki w tym zakresie, niemniej jednak w razie wystąpienia jakichś trudności i komplikacji, polisa ubezpieczenia rolniczego będzie podstawowym zabezpieczeniem przed bankructwem całego gospodarstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *