Na czym polega konserwacja i serwis separatorów

FIRMA

Serwis separatora to bardzo ważny element dbania o jego sprawność. Ponieważ w przypadku separatorów mamy do czynienia z substancjami ropopodobnymi, zabronione jest ich czyszczenie przez osoby, które nie mają do tego uprawnień. Czyszczenie, konserwacja i serwis muszą odbywać się z zastosowaniem specjalnych zabezpieczeń. Na czym polega i jak powinien przebiegać serwis separatorów?

Separator to specjalistyczne urządzenie, które oddziela tłuszcze, ropę oraz pochodne, od pozostałych nieczystości. Separatory są stosowane na stacjach paliw, stacjach przeładunkowych, w myjniach, na lotniskach i w innych obiektach, gdzie istnieje zagrożenie skażeniem wód substancjami ropopochodnymi lub zawiesiną. Separatory muszą też być obowiązkowo użytkowane w lokalach gastronomicznych różnego rodzaju, restauracjach i barach i nie tylko. Zgodnie z ustawą, separatory muszą być zastosowane wszędzie tam, gdzie stężenie zanieczyszczeń lekkich przekracza wartości typowe dla zwykłych ścieków.

Konserwacja, co obejmuje?

Separatory użytkowane w wymienionych obiektach muszą być poddawane konserwacji. Obejmuje ona trzy zasadnicze elementy – serwis, odbiór odpadów i unieszkodliwienie. Serwis separatorów obejmuje przede wszystkim ich demontaż, montaż oraz czyszczenie filtrów. W przypadku uszkodzeń mechanicznych, które są charakterystyczne szczególnie dla filtrów gąbkowych, filtry są wymieniane.

Serwis separatorów i odbiór odpadów

Podczas działań serwisowych należy sprawdzić pracę pływaka, wyczyścić kanał myjni, wykonać mycie osadnika czy też przeprowadzić weryfikację działania systemów alarmowych. Odbiór odpadów musi odbywać się z wykorzystaniem specjalistycznych samochodów serwisowych wyposażonych w wydajne pompo-sprężarki. Dzięki temu możliwe jest pobieranie szlamu z dna separatora i osadnika. Unieszkodliwienie odpadów, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, przeprowadzane jest w punktach utylizacji.

Jak często należy przeprowadzać czyszczenie separatorów?

Wskazana częstotliwość czyszczenia separatorów jest uzależniona od intensywności zanieczyszczeń. Standardowo czyszczenie powinno odbywać się raz na dwa tygodnie. Przy bardzo intensywnych zanieczyszczeniach okres między czyszczeniami powinien być krótszy. Przy mniejszych zanieczyszczeniach możliwe jest zwiększenie go nawet do miesiąca. Warstwa tłuszczu nie może przekraczać 20 cm grubości.

Więcej informacji na temat czyszczenia separatorów znajdziesz tutaj: https://www.wektorsc.eu/czyszczenie-serwis-separatorow-2/

Optymalna częstotliwość czyszczenia powinna zostać określona przez firmę zajmująca się kompleksowymi usługami związanymi z serwisowaniem separatorów. Czyszczenie jest nieskomplikowanym procesem, jednak musi być wykonywane przez firmę posiadającą profesjonalny sprzęt oraz niezbędne uprawnienia.