Cennik pracy rzeczników patentowych – ile realnie kosztuje pomoc

BIZNES FIRMA

Rozmawiałem z różnymi osobami natknęliśmy się często na horrendalne kwoty związane z rejestracją znaków towar, wzorów użytkowych, czy nawet poradami prawnymi.

Branża prawnicza jest w pewnym sensie słynna z tego, że stawki są niejawne i mało kto mówi o cenie przed podjęciem się zlecenia.

Dlatego aby przybliżyć wam koszt takiej pracy, należy z jednej strony mówić o stawkach godzinowych, albo stawka za wykonane zadanie. Konieczne także jest zrozumienie procesu pracy, gdyż jest On często bardziej skomplikowane niż się wydaje.

Chcesz poznać cennik? Zajrzyj na tę stronę internetową i zapytaj o pomoc.

Zwykle każda sprawa ma charakter indywidualny, nie można po prostu zajrzeć do litery prawa i rozwiązać problemu w 15 minut. Przeważnie Do tego dochodzi aktualizacja pracy, pisanie powiązanych aktów prawnych oraz analiza konkretnej sytuacji. W tym ważne jest orzecznictwo w podobnych sprawach spornych.

Cały proces związany z podstawowymi działaniami rzecznika patentowego opiera się na kilka podstawowych etapów pracy. Ale Zacznijmy od stawek jakie są obecne na rynku.

Śmiało można powiedzieć że wszyscy patentowi wyceniają swoje prace na 150 – 300 zł netto za godzinę. Stopki c są jeszcze wyższe, gdy w ramach jednej godziny pracy sprawą zajmuje się zespół specjalistów a nie jedna osoba. Przyjmijmy zatem, że godzina robocza będzie kosztowała nas 200-500 zł netto.

Co wchodzi w zakres testu zgłaszania znaków towarowych czy innych do urzędu patentowego?

Po pierwsze konsultacje z klientem i wstępne ustalenie planu działań – zwykle Jest to działanie bezpłatne po którym klient decyduje się czy podpisuję umowę na wykonanie pracy z kancelarią.

Po drugie rozpoczyna się analiza sprawy w ramach porady prawnej. Zwykle zajmuje to do dwóch godzin należy się tutaj zastanowić nad wyborem formy prawnej dla chronionego utworu. Celem jest najwyższa kolej za klienta, co często warto wziąć pod uwagę nawet jeżeli koszt zgłoszenia będzie wyższy.

Trzeci etap to przeprowadzenie badań – w przypadku patentów badań jest najwięcej – towarzyszy temu cała procedura. Znaki towarowe wymagają mniejszych przygotowań, lecz tutaj także należy porządnie przysiąść nad zastrzeżonymi znakami aby konkurencja miała problemy z unieważnieniem naszego zgłoszenia. Badania zwykle zajmują od około 10 godzin pracy, do nawet 40 w przypadku patentu. Może to być oczywiście o wiele więcej to zależy mocno od skomplikowania projektu.

Kolejnym etapem, czwartym jest przygotowanie opisu wzoru i dokumentacji zgłoszeniowej.

Zgodnie z wynikami badań wykonuje się tutaj pracy wraz z klientem tak aby wyłączony wzór użytkowy, znak towarowy, czy patent, miały najwyższe szanse na uzyskanie ochrony oraz aby spełniały założenia ochronne.

Ostatnim krokiem będzie złożenie dokumentów i po prowadzenie postępowania zgłoszeniowego. Jest to procedura rozciągnięta w czasie, sama sobie nie jest mocno czasochłonna.