Przemysł 4.0 – wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw

FIRMA

Jesteśmy świadkami bezprecedensowych zmian zachodzących w rożnych gałęziach przemysłu. W wyniku lawinowego wzrostu ilości zbieranych danych oraz możliwości obliczeniowych komputerów następują zmiany w samych procesach produkcyjnych. Ich skutkiem ma być przede wszystkim większa wydajność.

Co to jest przemysł 4:0?

Pierwsza rewolucja przemysłowa związana była z wynalezieniem silnika parowego, druga – silnika spalinowego i elektryczności, trzecia – pojawieniem się komputerów i automatyzacją produkcji. Natomiast czwarta została zdominowana przez Internet. Informatyzacja produkcji i udział sztucznej inteligencji umożliwiły lepsze zarządzanie zasobami przedsiębiorstw i planowanie produkcji. Zbieranie oraz późniejsza analiza ogromnych ilości danych pozwala na coraz większe optymalizacje. Docelowo to maszyny będą podejmować decyzje za człowieka na większości etapów.

Ciągła analiza i mierzenie postępów stały się możliwe dzięki szerokim zastosowaniu łączności mobilnej do transmisji danych z urządzeń oraz pomiędzy nimi. Proces ten określamy mianem IoT – Internet of Things. Wiele też zadań, które do tej pory wykonywali pracownicy, przejmują maszyny.

Kogo dotyczy zjawisko przemysłu 4.0

Usprawnienia dotyczą praktycznie każdej branży – od sektora nowoczesnych technologii i usług, przez produkcję przemysłową, po branże takie jak odzieżowa czy spożywcza. Upowszechnianie przemysłu 4.0 jest jednym z kluczowych motorów rozwoju gospodarek światowych. Pozwala ono także uzyskać przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami na rynku.

Warto zauważyć, że automatyzacja procesów i robotyzacja będą stawać się coraz tańsze. Należy jednak zadbać o odpowiednią liczbę specjalistów, którzy zajmą się obsługą tych innowacji – ich programowaniem i serwisowaniem. Bez tego nie uda się wdrożyć wszystkich założeń czwartej rewolucji przemysłowej. Polskim liderem w propagowaniu najnowszych trendów i metod zarządzania, które będą w stanie obsłużyć procesy w przemyśle 4.0, jest np. ICAN Institute. Już od kilkunastu lat prowadzi programy rozwojowe dla menedżerów. Natomiast na świecie nie można nie wspomnieć o MIT (Massachusetts Institute of Technology), który oferuje kursy dla kadry kierowniczej, menedżerów, przedsiębiorców i specjalistów technicznych.

Przemysł 4.0 – wady i zalety 

Główną wadą transformacji cyfrowej jest jej kosztowność i brak kadry, która nadąża za zmianami. Obawy budzi też zastępowanie pracowników przez maszyny oraz konieczność ich przekwalifikowania.

Jednocześnie największą zaletą są zyski – takie jak zwiększone przychody i redukcja kosztów. Mogą sprawić, że rewolucja zwróci się szybko. Przemysł 4.0 niesie także wzrost efektywności, elastyczności produkcji oraz poprawę bezpieczeństwa pracowników. Mówimy tu także o kluczowym w obecnych czasach ograniczaniu zużycia energii czy wytwarzanych odpadów.